Välkommen till Föreningen Norden

Vi vill se ett utökat nordiskt samarbete och möjliggöra många människors möten.

Bli medlem idag!

Nordens tidning #4 2018

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 enskilda medlemmar i Sveriges cirka 120 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 400 skol- och biblioteksmedlemmar. Utöver det har vi även ca 60 partners och stödjande medlemmar i lokalavdelningarna.

Läs mer

Det svenska ordförandeskapsåret i Nordiska ministerrådet 2018

Under kalenderåret 2018 har Sverige varit ordförande i Nordiska ministerrådet. Ett ordförandeskap som har genomsyrat hela Regeringskansliet och dess departement. Totalt har Regeringskansliet genomfört 165…

Läs mer

Föreningen Norden i samhället

Föreningen Norden jobbar både inåt och utåt Norden med föreningsutveckling, skolor och bibliotek, men även med samhällsutveckling i stort och därtill knutna olika politikområden. Föreningen…

Läs mer

Aktuellt hos Föreningen Norden

Bli medlem

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 enskilda medlemmar i Sveriges cirka 120 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 400 skol- och biblioteksmedlemmar.

Bli medlem