Baltic Sea NGO Network ”Participation day” den 13 juni i Berlin

Baltic Sea NGO Network ”Participation day” den 13 juni i Berlin

Ta chansen att involvera lokala aktörer från kommuner och föreningar i Östersjösamarbetet

Temat är tre områden: utbildning, turism och arbetsmarknad.

Träffa personer som jobbar med Östersjöstrategin för att diskutera projekt och andra samarbetsinitiativ.

Kontakta Utvecklingsstrateg
Anders Bergström Tel: 070 5 670 584 eller Mejl: anders.bergstrom@norden.se

Läs mera här

Programmet för dagen hittar ni här