Allmänt

30th juni 2016

Beslut tagna på fullmäktige 2016

Föreningen Nordens högsta beslutande organ, fullmäktige, hölls på Biskops Arnö 18-19 juni. Nedan följer de beslut som togs och påminnelser om tidigare beslut som fortfarande är gällande.

Ny ändamålsparagraf med fokus på

  • ännu bättre och mer samarbete inom Norden och i relation till omvärlden,
  • gemensamma värden med övriga föreningarna Norden i Norden
  • principprogram ihop med övriga föreningar genom Föreningarna Nordens Förbund, om bland annat ökad integration/förbundsstat i Norden.

Tidigare beslutad inriktning
Inriktningsdokumentet som beslutades om 2014 fortsätter gälla både till form och innehåll. Små redaktionella förändringar kommer att ske.

Verksamhetsplan 2017-2018
Verksamhetsplan inklusive rambudget för samma period antogs. Nytt stycke lades till om utveckling av nytt vänortssamarbete och förnyelse av tidigare vänortsutbyte. Föreningen Nordens centralstyrelse tar ansvar för detta förnyelse- och utvecklingsarbete. En arbetsgrupp tillsätts av styrelsen för detta.

Ny medlemskategori
Förslag gällande en ny medlemskategori, temaföreningar (hobby-, studie-, intresseföreningar m fl) ska vara klar till fullmäktige 2018.

Ungdomsmedlemskap
Medlem i Föreningen Norden, som är 30 år eller yngre, är även medlem i Föreningen Nordens Ungdomsförbund, FNUF. Medlem i FNUF är även medlem i Föreningen Nordens lokalavdelningar kostnadsfritt. Dessa medlemmar får dock tidningen digitalt.

Information
Vidareutveckling av kommunikation och information med ökade insatser för värvning av organisations – och aktivitetsledare och medlemmar, start av nya föreningar, utbildningar, ledare- och medlemsvård. Ny hemsida och nytt material ska tas fram i samband med kommande 100-årsjubileum.

Styrelse 2016-2018
Sinikka Bohlin, ordförande (omval)
Birgitta Englin (omval)
Christina Husmark Persson (omval)
Christian Persson (omval)
Fredrik Jacobsen, (nyval)
José Perez Johansson (nyval)
Eivor Olofsson (nyval)
Ann-Louise Rönnestål Ek (nyval)
Thorgny Arwidsson, FNUF (omval)

Aktuellt hos Föreningen Norden