Bidrag att söka för kortare tids studievistelser i Danmark

Genom Svensk-danska kulturfonden kan man nu söka bidrag ur Helsingborgsfirmaet Evers & Co:s fond för svenska vetenskapsmäns studier i Danmark. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. Stipendium kan också beviljas för lärlingsvistelser och praktik i samband med yrkesutbildning.

För 2017/2018 finns 3-4 stipendier á 3000-4000 DKK att sökas senast den 15 september.

Ansökan görs som fri ansökan med den sökandes CV, projektbeskrivning och budget och mejlas till svensk-danskafonden@norden.se. Märk ”Ansökan till Evers & Co”.

Beslut om bidrag skickas ut i slutet av oktober 2017.