Bokmässan i Göteborg

Bokmässan i Göteborg 28.9- 01.10
Välkommen och hälsa på i vår monter i B-hallen C02:33

Föreningen Norden Sverige arrangerar seminarium tillsammans med Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige
På Internationella Torgets Stora Scen torsdag 13.30 – 14.00

 Finlands och Islands skolsystem är en förebild globalt (Lärarmobillitet i Norden. Vad kan lärarna ”lära sig” av sina grannländer och hur kommer lärarmobiliteten att se ut i framtiden?)

I ett globalt sammanhang utgör den finländska skolan ofta en förebild för andra länders skolsystem och pedagogiska utvecklingsmodeller. I Norden framhålls förutom Finland även Island som ett gott exempel, i synnerhet i frågan om likvärdig utbildning. Sverige har inlett en aktiv rekrytering av finländska lärare som utgör en intressant startpunkt i en diskussion kring lärarmobilitet i Norden.
Med erfarenheter från isländska och finländska representanter från skolans värld diskuteras den beskrivna situationen ur ett bildningsperspektiv. Frågor som tas upp är hur de kringflyttande lärarna uppfattar uppgiften att lära ut för att bilda? Skiljer sig synen på bildning länderna emellan? Hur påverkar de enskilda ländernas lärarutbildning på lärarnas pedagogiska uppdrag? Hur kan länderna lära sig av varandra? Borde vi ha mera lärarutbyten och samarbete mellan länderna?
Moderator: Ann-Louise Rönnestål Ek
Panel: Juho Friberg (Biträdande rektor på Gripsholmsskolan) och Ásgeir Pálsson (Rektor, LBS Kreativa gymnasiet Trollhättan)
 
”Mini Kura skymning”
Föreningen Norden Sverige och Nordiska Biblioteksveckan kommer att arrangera ett samtal med författaren av Maresi, Maria Turtschaninoff. Samtalet kommer att avslutas med ett smakprov på Nordiska biblioteksveckan och högläsning av Turtschaninoff.
Välkomna lördagen den 30.9 kl. 14.30 på Studieförbundet Vuxenskolans scen monter  C04:02