Nordiskt utbildningsnätverk

Föreningen Nordens uppdrag är att engagera så många som möjligt att samarbeta inåt och utåt Norden. Det gör föreningen bland annat genom information om de nordiska länderna och de möjligheter som finns i Norden, men också i EU.

Föreningen Norden har nu lanserat ett nytt nordiskt ubildningsnätverk. Det innebär skolor och utbildningsförvaltningar såsom medlemmar i Föreningen Norden har ett dubbelt medlemskap från och med 2017, både lokalt och nationellt-nordiskt.

Att vara medlem i det nya utbildningsnätverket betyder att ni får Nordisk tidskrift fyra gånger per år och ett digitalt nyhetsbrev med nordisk information och Nordens tidning. Föreningen Norden koordinerar även och bjuder in sina medlemmar till fortbildningar, seminarier och workshops ofta i samarbete med andra aktörer. Denna information hittar ni löpande här på vår hemsida. Utöver det finns det möjlighet att söka Nordiska lärarstipendier för utbyte med de övriga nordiska länderna, för deltagande i nordiska vänskapsklasser genom Norden i Skolan samt samarbete med Nordiska språkkoordinationen.

Medlemskap i föreningen Norden innebär också att vi hjälper till med att underlätta kontakter, främja kommunikation, sprida kunskap samt med koordination. Medlemskapet 2017 kommer vara gratis men om ni vill få Nordens tidning utskickat postalt kostar prenumerationen 125 kr per år för fyra nummer.

För mer information kan ni kontakta Eydís Inga Valsdóttir, skol- och biblioteksansvarig på eydis@norden.se