Föreningen Norden söker en processledare/projektmedarbetare!

Föreningen Norden söker en processledare för ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) under perioden 1 december 2017 – 31 december 2019.

Projektet är en del av flaggskeppet ”School to Work” (S2W), inom EUs strategi för Östersjöregionen (EUSBSR), politikområdet utbildning (PA Education). Flaggskeppet syftar till att minska antalet tidiga skolavhopp samt antalet UVAS (unga som inte är i sysselsättning, utbildning eller praktik) i Östersjöregionen. Projektet innebär etablering av en kunskapsplattform med fem tematiska arbetsgrupper för transnationellt lärande kring målgruppen UVAS.

Processledare ska leda arbetet i en av projektets fem tematiska arbetsgrupper. Arbetet innebär också att leda det gemensamma utvecklingsarbetet, nya metoder och policyrekommendationer som sker dels vid två årliga möten i grupperna dels vid virtuella möten eller möten i mindre grupper dessemellan. I arbetsuppgifterna ingår även att bistå projektledaren i koordineringen av projektet. Sista ansökningsdag 8 december.

Processledare/projektmedarbetare, BSR INTEGRATE NEETs