Föreningen Norden söker två utförare: Gällande unga som varken arbetar eller studerar. Ett ESF-finansierat transnationellt projekt.

Projektet ”Integrate NEETs” är en del av flaggskeppet ”School to Work” (S2W), inom EUs strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) och politikområdet utbildning (PA Education). Flaggskeppet syftar till att minska antalet tidiga skolavhopp samt antalet NEETs (Not in Education, Employment, or Training som även förkortas som UVAS unga som varken arbetar eller studerar) i Östersjöregionen. Projektet innebär etablering av en kunskapsplattform för transnationellt lärande, gemensam metod- och policyutveckling tillsammans med aktörer från offentlig, privat och ideell sektor på lokal, regional och nationell nivå. Upphandlingen avser tjänster inom ramen för projektet.

Läs mer om uppdragen  här

Anbudsförfrågan

Publicerat 2017/05/05  klockan 14:55