Vårt ungdomsförbund

FNUF -Föreningen Nordens ungdomsförbund belyser sedan 1978 nordiska frågor och arbetar för ökad rörlighet över gränserna. Vi tror att ökade kontakter mellan människor skapar större möjlighet för vänskap, öppenhet och förståelse. FNUF är ett partipolitiskt obundet och ideellt förbund vars syfte är att främja ungas meningsfulla fritid och stärka förutsättningarna för ungdomsorganisering i Norden. I föreningen kan du utveckla dig själv eller din organisation inom våra tre programområden ungt ledarskap, nordiska nätverk och internationell nordism.

FNUF är en ungdomsorganisation till Föreningen Norden som vänder sig till personer mellan 16 och 30 år. FNUF blev en självständig organisation år 1978 i Göteborg men fanns sedan tidigare som en ungdomsavdelning inom Föreningen Norden.

Föreningen Nordens Ungdomsförbund arrangerar ledarskapsprogram, resor, seminarier, med mera runt om i Sverige och Norden. Mycket av verksamheten bedrivs i förbundets lokalavdelningar. Föreningen Nordens Ungdomsförbund har ca 1500 medlemmar.

Är du intresserad av att starta en ungdomsavdelning i din hemkommun ta kontakt med FNUF:s kansli så kan vi hjälpa dig!

Här kan du läsa mer om FNUF