Folkrörelse, utbildning och kunskap, Fred och demokrati, Kultur och turism, Miljö och klimat, Näringsliv och arbetsmarknad, Press, Trygghet och välfärd

30th oktober 2018

Norden 100 år

Föreningen Norden fyller 100 år under 2019 och vill fira det ge­nom att blicka framåt 100 år till. Ett framtidsfokus som tar ansats i det positiva som det nordiska samarbetet har medfört för dess medlemmar, de bosatta och verksamma i Norden.

Under 2019 kommer Norden 100 år firas lokalt på flera håll i våra lokalavdelningar. Vi kommer även nationellt fira, bland annat genom en seminarieserie med framtidsfokus, fira Nordens dag med ett stort arrangemang i Stockholm och sideevent under Nordiska rådets session i oktober.

Vill ni också fira med oss? Hör av er till Julia Brink – julia@norden.se

 

Aktuellt hos Föreningen Norden