Inbjudan till lunchmöte den 13 mars om BSNGON!

Föreningen Norden är ordförande i nätverket Baltic Sea NGO 2018 och anordnar av den anledningen ett forum i Uppsala 17-18 maj 2018. Forumet samlar årligen civilsamhällesorganisationer från 11 länder runt om Östersjön. Föreningen Norden har genom Utrikesdepartementet fått uppdraget att organisera om Baltic Sea NGO Network och forma nätverket utifrån nyttan för och behoven hos det gränsöverskridande nätverkets deltagande organisationer.

Den 13 mars 2018 kl. 12:30 bjuder vi in till ett lunchmöte i våra lokaler på Drottninggatan 30 i Stockholm och berättar mer om hur ni kan dra nytta av nätverket och hur ni kan delta i forumet!

För mer information samt för att anmäla ert deltagande kan ni kontakta projektledaren Therese Mithander på therese.mithander@norden.se

Inbjudan till lunchmöte den 13 mars 2018