Ungdomar i gränslandet

Projektet ”Gränsens betydelse för demokratisk utveckling, med fokus på ungdomar i gränsland”. 

Tema 3: Kultur och fritid 2017-09-19 kl.17.30 – 19.30 svensk tid     

Plats: Aines konstmuseum  

Kontaktperson:

Ola Backe backe.ola@gmail.com

www.haparanda.norden.se