Vad har 100 år av självständighet i Finland betytt för invånarna i Tornedalen?”

Öppet seminarium, kulturinslag samt finsk film.

Vad har 100 år av självständighet i Finland betytt för invånarna i Tornedalen?” Öppet seminarium, kulturinslag samt finsk film.

Folkets Hus, Pajala
Berit Öström, berit.ostrom@gmail.com, 070-662 82 42