Köp medlemsboken Upptäck Nordens Arktis

Ingvar Körberg och Ulrika Thunstedt skildrar i boken Upptäck Nordens Arktis i ord och bild sina iakttagelser och upplevelser av Arktis och sina möten med natur, människor, djur och blommor. De har besökt Arktis många gånger under de senaste 20 åren. Här hittar ni studiehandledning till boken.

Upptäck Nordens Arktis säljs till Föreningen Nordens medlemmar för 225 kr + porto  – för att beställa den skickar du ett mejl till info@sporrong.se