Mer fakta om Norden

www.norden.org kan du hitta mer fakta om Norden. Webbplatsens syfte är att informera om officiella nordiska samarbetet. Där finns även information om Norden och Nordens relation till andra delar av världen.

Norden i Skolen är en gratis undervisningsplattform, som ger lärare och elever helt nya möjligheter för inläring och samarbete på tvärs av länder, språk och kultur i hela Norden. Portalen är uppdelad i två huvudområden: ”Språk och Kultur” och ”Klimat och Natur”. Den består av ett varierande och interaktivt undervisningsmaterial till språkundervisning på danska, svenska och norska. Sidan erbjuds på de fem nordiska språken danska, finska, isländska, norska och svenska.

Syftet med Nordisk Sprogkoordination är att

  • samordna de olika initiativen i de nordiska språken i Norden
  • se till att aktörer som arbetar med det nordiska språkområdet, till exempel undervisning i grannländernas språkförståelse, har bättre kunskap om varandra och är motiverade att samarbeta
  • få synergieffekter av den verksamhet som bedrivs inom ramen för Nätverket för Sprognævnene i Norden, samt samordna program för språkkurser, dvs. Nordspråk, North Course och de Nordiska Pärlorna
  • göra den nordiska språksamarbetet mer synlig för omvärlden.