Allmänt

12th oktober 2017

Nordens tidning nummer 3 2017

Nordens tidning nr 3/17 finns nu att läsa digitalt.
I detta nummer kan du bland annat läsa om:
-Nordisk samverkan för integration
-Christian Syse- Norges nya ambassadör i Stockholm
-Nordisk Jobstart+
-Vad norska ungdomsserien SKAM har gjort för nordisk språkförståelse

Läs mera här

Nordens tidning utkommer 4 gånger i året, ni kan läsa äldre upplagor här

Aktuellt hos Föreningen Norden