Nordiskt sommarläger i Hilleröd, Danmark

Det årliga nordiska sommarlägret i Hilleröd, Danmark kommer att hållas på Nordisk Lejrskole & Kursuscenter /Danhostel Hillerod den 3-8 juli 2017 och arrangeras i samarbete med Föreningen Norden. Lägret har plats för ca. 90 deltagare mellan 11-14 år och tar emot ungdomar från alla dem nordiska länderna samt självstyrande områdena. Dessutom kommer det finnas vuxna reseledare från varje deltagande land.

Mer information om lägret och hur du gör en anmälan hittar du i den bifogade filen – om ni har frågor kan ni mejla till info@hillerodhostel.dk eller till eydis@norden.se

Anmälningsblankett och mer information om lägret.