Vår historia

Första världskriget kastade sin skugga över de nordiska länderna, även om inte alla drogs med i kriget. Bristen på livsviktiga varor orsakade fattigdom och lidande. Det blev nödvändigt med ransoneringar för att hjälpligt kunna dela upp de redan knappa förnödenheter. Det här ledde till att de nordiska länderna började att stödja och hjälpa varandra.

Men redan innan hade flera nordiska och skandinaviska samarbeten påbörjats mellan bland annat jurister, arbetarrörelsen, universitet, politiker med flera. Förebilder och inspiration fanns för att organisera föreningen Norden för att öka samarbetet ännu mera, både inåt och utåt Norden.

Det var i den situationen som tankarna kring ett samarbete växte fram och Föreningen Norden bildades i Sverige. För att vara mer precis, bildades föreningen den 1 mars 1919. Senare samma år bildades även föreningen i Danmark och Norge. Det skulle ta ytterligare några år innan Föreningen Norden bildades i Island och Finland.

Ännu ett världskrig drabbade Norden. Återigen fick de nordiska länderna samarbeta för att klara sig igenom den hårda tiden. Trots svåra omständigheter arbetade Föreningen Norden vidare och kunde spela en viktig roll i hjälparbetet, som att till exempel hjälpa med ransoneringar och ge skydd åt behövande.

Under de kommande åren bildades föreningen i allt fler länder i Norden och det ledde till att en gemensam nordisk topporganisation bildades – Föreningarna Nordens Förbund – med en gemensam styrelse bestående av ordförandena från respektive systerförening.

Sedan våren 1919 har Föreningen Norden utvecklats och idag finns det flera aktiviteter som gynnar vår uppgift som till exempel Biskops-Arnö folkhögskola, olika publikationer, kurser och seminarier, samarbets- och utvecklingsprojekt inom alla områden och över ett större geografiskt område inklusive Arktisk, Östersjöregionen, Nordsjön m fl, skol- och bilioteksverksamhet samt självständiga barn- och ungdomsorganisationer.