Fullmäktige 2018

Fullmäktige 2018 

Föreningen Nordens nästa fullmäktige kommer att hållas på Biskops Arnö folkhögskola 9-10 juni 2018.

Motion till fullmäktige skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 april om den skall behandlas vid det årets ordinarie fullmäktigemöte. Motion från enskild medlem skall åtföljas av yttrande från avdelning eller distrikt.

Valberedningsarbete

Brev från valberedningen 2017

Nomineringsblankett 2018

Kontakt

Ansvarig tjänsteman på kansliet är Eydís Inga Valsdóttir, organisationssekreterare, eydis@norden.se