Fullmäktige 2018

Föreningen Nordens nästa fullmäktige kommer att hållas på Biskops Arnö folkhögskola 9-10 juni 2018.

Motion till fullmäktige skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 april om den skall behandlas vid det årets ordinarie fullmäktigemöte. Motion från enskild medlem skall åtföljas av yttrande från avdelning eller distrikt.

Handlingar

Dagordning föreningen Norden fullmäktige 2018

Bilaga 1 Fördelning av distriktsombud och ombud från FNUF

Bilaga 2 Förslag till arbetsordning fullmäktige 2018

Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 2016

Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 2017

Bilaga 4 Inriktningsdokument redaktionskommittén 2016

Bilaga 5 Årsredovisning 2016

Bilaga 5 Årsredovisning 2017

Bilaga 6 Revisionsberättelse 2016, 2017

Bilaga 7 Preliminär budget och riktlinjer för verksamheten 2019-2020

Bilaga 8 Inkomna motioner

Bilaga 9 Förslag till stadgeändringar

Bilaga 10 Valberedningens förslag

Anmälan ombud, Fullmäktige 2018

Anmälan för ombud till fullmäktige 2018 görs via blankett och skickas in med antingen med epost eller post. Mer information finns i anmälningsblanketten.

Anmälningsblankett fullmäktige 

Anmälningsblankett fullmäktige i  word-fil

Reseräkning fullmäktige

Registrering suppleant för distriktsombud, Fullmäktige 2018

För suppleanter görs registrering via blankett och skickas in med antingen epost eller post. Mer information finns i registreringsblanketten.

Registreringsblankett suppleant 

Registreringsblankett suppleant word-fil

Valberedningsarbete

Brev från valberedningen 2017

Nomineringsblankett 2018

Kontakt

Ansvarig tjänsteman på kansliet är Emma Gotlund vikarierande organisationssekreterare, emma.gotlund@norden.se 

och Julia Brink organisationsutvecklare julia@norden.seemma.gotlund@norden.se”