Fullmäktige 2018

Föreningen Nordens nästa fullmäktige kommer att hållas på Biskops Arnö folkhögskola 9-10 juni 2018.

Motion till fullmäktige skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 april om den skall behandlas vid det årets ordinarie fullmäktigemöte. Motion från enskild medlem skall åtföljas av yttrande från avdelning eller distrikt.

Anmälan ombud, Fullmäktige 2018

Anmälan för ombud till fullmäktige 2018 görs via blankett och skickas in med antingen med epost eller post. Mer information finns i anmälningsblanketten.

Anmälningsblankett fullmäktige

Anmälningsblankett word-fil

Reseräkning fullmäktige

Registrering suppleant för distriktsombud, Fullmäktige 2018

För suppleanter görs registrering via blankett och skickas in med antingen epost eller post. Mer information finns i registreringsblanketten.

Registreringsblankett suppleant 

Registreringsblankett suppleant word-fil

Valberedningsarbete

Brev från valberedningen 2017

Nomineringsblankett 2018

Kontakt

Ansvarig tjänsteman på kansliet är Eydís Inga Valsdóttir, organisationssekreterare, eydis@norden.se