Fullmäktige 2018

Föreningen Nordens nästa fullmäktige kommer att hållas på Biskops Arnö folkhögskola 9-10 juni 2018.

Motion till fullmäktige skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 april om den skall behandlas vid det årets ordinarie fullmäktigemöte. Motion från enskild medlem skall åtföljas av yttrande från avdelning eller distrikt.

Handlingar

Dagordning föreningen Norden fullmäktige 2018
Bilaga 1 Fördelning av distriktsombud och ombud från FNUF
Bilaga 2 Förslag till arbetsordning fullmäktige 2018
Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 2016
Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 2017
Bilaga 4 Inriktningsdokument redaktionskommittén 2016
Bilaga 5 Årsredovisning 2016
Bilaga 5 Årsredovisning 2017
Bilaga 6 Revisionsberättelse 2016, 2017
Bilaga 7 Preliminär budget och riktlinjer för verksamheten 2019-2020
Bilaga 8 Inkomna motioner
Bilaga 9 Förslag till stadgeändringar
Bilaga 10 Valberedningens förslag

Anmälan ombud, Fullmäktige 2018

Anmälan för ombud till fullmäktige 2018 görs via blankett och skickas in med antingen med epost eller post. Mer information finns i anmälningsblanketten.
Anmälningsblankett fullmäktige 
Anmälningsblankett fullmäktige i  word-fil
Reseräkning fullmäktige

Registrering suppleant för distriktsombud, Fullmäktige 2018

För suppleanter görs registrering via blankett och skickas in med antingen epost eller post. Mer information finns i registreringsblanketten.
Registreringsblankett suppleant 
Registreringsblankett suppleant word-fil

Valberedningsarbete

Brev från valberedningen 2017
Nomineringsblankett 2018

Kontakt

Ansvarig tjänsteman på kansliet är Emma Gotlund vikarierande organisationssekreterare, emma.gotlund@norden.se 

och Julia Brink organisationsutvecklare julia@norden.seemma.gotlund@norden.se”