Styrelse

Föreningen Norden är en sammanslutning av enskilda personer samt organisationer, institutioner, företag och andra juridiska personer som vill gynna föreningens syfte. Fullmäktige är föreningens högsta beslutande organ med styrelsen som verkställande organ. I föreningens styrelse sitter våra förtroendevalda som representerar föreningen. De har fått förtroendet att vara språkrör i frågor som rör föreningen och jobbar med att genomföra Föreningen Nordens viktiga uppdrag. De möts och diskuterar föreningens framtid fyra gånger per år.

Ordförande

Sinikka Bohlin
Sinikka leder styrelsens arbete tillsammans med generalsekreteraren och representerar Föreningen Norden i Sverige i olika sammanhang både i Sverige och i Norden.
Kontakt: sinikka.bohlin@gmail.com

Vice ordförande

Cristina Husmark Pehrsson, Landskrona
Cristina är vice ordförande och tidigare nordisk samarbetsminister (2006-2010).

Ledamöter

Christian Persson, Uddevalla
Christian har varit ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2010, men är även ledamot i distriktsstyrelse och lokalstyrelse.

Birgitta Englin, Stockholm
Birgitta är styrelseledamot och senior rådgivare på tankesmedjan Global Utmaning.

Fredrik Jacobsen, Malmö
Fredrik är styrelseledamot och anställd på Föreningarna Nordens Förbund.

José Perez Johansson, Stockholm
José är styrelseledamot och utredare på Nordens Fackliga Samorganisation, NFS.

Eivor Olofsson, Haparanda
Eivor är styrelseledamot och tidigare rektor för Sverige-finska folkhögskolan i Haparanda.

Ann-Louise Rönestål Ek, Falun
Ann-Louise är styrelseledamot och journalist.

Julia Brink
styrelseledamot representant från Föreningen Nordens personal.

 

Ledamot FNUF

Thorgny Arwidson
Thorgny representerar samtliga Föreningen Nordens Ungdomsförbund i Norden, dvs, Finska, Svenska, Norska, Danska, Färöiska och Isländska ungdomsförbundet i Ungdomens Nordiska Råd där sitter han i presidiet sedan oktober 2013.

Adjungerad

Mats Lundborg
Mats är rektor för Biskops Arnö Nordens Folkhögskola, som är Föreningen Nordens egen folkhögskola. Som rektor sitter han som adjungerad i Föreningen Nordens styrelse och hans uppdrag på Biskops Arnö består av att leda och utveckla verksamheten i enlighet med stiftelsens ändamålsparagraf.