Mallar och lathundar

På denna sida kan du som är verksam inom Föreningen Norden ladda ner färdiga mallar och hitta lathundar för våra medlemssystem. Vissa av mallarna är exempel som visar hur du använder profilen när du skapar eget material, andra är klara mallar. Vi hoppas att det här gör det enkelt att själv skapa material eller snabbt få ner original för att skicka till tryckeri. Logotyp och grafisk manual hittar du här.

Lathundar

Lathund till lokala hemsidor

Hjälpfilmer till lokala hemsidor

Lathund till medlemsregistret KomMed

Lathund artiklar Nordens tidning

 

Hundra år

Manual till lokalföreningar och distrikt

Gallup (främst för er som deltog på ordförandekonferens)

 

Mallar

PowerPoint mall

Visitkort med logotyp

Brevmall med logotyp

Affisch med logotyp

Framsida med logotyp

Utskick eller annons med logotyp

Beachflagga Föreningen Norden

Mall för rollup (indesign)

Mall för rollup (PDF) med Föreningen  Norden text