Våra principer och värderingar

Fred, öppenhet och demokrati är våra hjärtefrågor som vi har valt att lyfta fram som särskilt viktiga. Vi vill sprida kunskap, utveckla vänskapsband och underlätta samarbete för att genomföra våra hjärtefrågor.

Här kan du läsa om vår värdegrund (Föreningarna Nordens Förbunds principprogram)

Föreningen Norden har som ideell organisation genom årtionden haft en ledande roll att gynna och ta initiativ till gränsöverskridande samarbete mellan invånare, föreningar, företag, kommuner och stater. Vi vill, som partipolitiskt och religiöst obunden organisation, bilda opinion för ett ännu starkare samarbete i Norden men även internationellt i framtiden.

Inriktningsdokument 2017-2018

Inriktningsdokument 2015-2016

Verksamhetsplan och rambudget 2017-18

Verksamhetsplan 2015-2016

Stadgar antagna 2016

Normalstadgar för lokalavdelning 2014

Normalstadgar för distrikt 2014