Våra uppdrag och projekt

Föreningen Norden formulerar och driver olika projekt inom bland annat demokrati, utbildning, kultur, klimatfrågor och näringslivsutveckling. Projekten involverar såväl de nordiska länderna som ett eller flera av Nordens grannländer.

Projektverksamheten bedrivs dels på uppdrag av externa uppdragsgivare dels som egna projekt.