Årsbok

Föreningen Norden har en historia av att ge ut böcker med intressanta teman årligen.  Böckerna säljs till ett förmånligt pris till våra medlemmar och beställes av marianne@norden.se. Studiecirklar till tidigare årsböcker hittar ni HÄR.

Föreningen Nordens årsbok 2016

Väljarnas Hämnd – Populism och Nationalism i Norden
av Bengt Lindroth

Valjarnas_hamnd
Lindroth berättar de främlingsfientliga nordiska partiernas 20–30-åriga historia, jämför deras position och inflytande i de olika länderna. Han sätter in dem i sina sammanhang både i Europas och Nordens historia. Jämförelserna med nazitiden är ofrånkomliga liksom med fascisterna. Här analyseras partiprogram och intervjuer, här studeras historikernas och statsvetarnas arbeten. Likaså möter vi politiker i dessa partier under decennierna, ser deras taktik och framtoning, får ta del av interna maktkamper och skickligheten att ”marknadsföra” budskapen. Norden har visat sig vara en särdeles fruktbar jordmån för populistiska partier.

Medlemspris: 150kr + porto

Föreningen Nordens årsbok 2015

Drottning Margaretas historia
Av Margareta Skantze

margareta
I fokus står drottning Margareta, skapare av den Nordiska Unionen 1397. Boken bygger på mångåriga studier som Margareta Skantze, dramatiker och regissör, bedrivit för att synliggöra kvinnornas roll i det medeltida Europa.

Medlemspris 180 SEK+porto