Svensk-danska kulturfonden

Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden bildades 1954 och dess ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk ska främjas och kontakter ska skapas inom dessa områden. Stöd kan även beviljas till undervisning och utbildning.

Fonden delar ut projektbidrag en gång per år. Nästa ansökningsperiod är 1 februari 2018 till 1 april 2018.

Den danska fonden Helsingborgsfirmaet Evers & CO´s fond for svenske videnskapsmænds studier tillförser årligen stipendier för kortare tids studier i Danmark. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. Stipendium kan också beviljas för lärlingsvistelser och praktik i samband med yrkesutbildning. Studenter från konstnärliga och humanistiska utbildningar är också välkomna med ansökan.

 

Riktlinjer för projektbidrag från Svensk-danska kulturfonden 2017

Styrelse

Hans Wallmark, riksdagsledamot, ordförande
Guje Sevón, professor emerita, vice-ordförande
Leif Brodersen, arkitekt

Ersättare
Erik Hedling, professor
Maria Tengroth, verksamhetsledare
Peter Linde, skulptör

Adjungerad
Danska ambassadören i Sverige

Sekretariat

Box 1083
101 39 Stockholm
Telefon +46(0)8-506 113 00
Mejl: svensk-danskafonden@norden.se