Svensk-danska kulturfonden

Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden bildades 1954 och dess ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk skall främjas och kontakter skapas på dessa områden. Stöd kan även beviljas till undervisning och utbildning. Fondens kapital idag är ca 12 miljoner SEK.

Fonden delar ut projektbidrag en gång per år. Nästa ansökningsomgång är från februari 2015 och ansökningarna ska sändas in senast den 1 april 2015 för aktiviteter som sker under tiden juli 2015-juni 2016.

En särskild fond i Danmark Helsingborgfirmaet Evers & CO’s fond for svenske videnskapsmænds studier i Danmark ställer årligen till förfogande stipendier för kortare tids studier i Danmark. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelser t ex i samband med utbyten, forskarstudier, researchresor mm. Stipendium kan också beviljas för lärlingsvistelser och praktik i samband med yrkesutbildning. Studenter från konstnärliga och humanistiska utbildningar är också välkomna med ansökan.

Ansökan om bidrag 2016

Riktlinjer för projektbidrag från 2016

Styrelse

Hans Wallmark, riksdagsledamot, ordförande
Guje Sevón, professor emerita, viceordförande
Leif Brodersen, arkitekt

Ersättare
Erik Hedling, professor
Maria Tengroth, verksamhetsledare
Peter Linde, skulptör

Adjungerad
Danska ambassadören i Sverige

Sekretariat

Box 1083
101 39 Stockholm
Telefon +46(0)8-506 113 00
Mejl: svensk-danskafonden@norden.se

Britta Nygård
Fonddirektör
Tel:+46-(0)8-506 113 07
Mobil: +46 708 438875
Mejl: britta@norden.se