Seminarium med Svensk-danska kulturfonden

Var vi frivilligare förr?
Ideella insatser i kristider – på 40-talet och nu

SCANPIX TT/ Asger Ladefoged
SCANPIX TT/ Asger Ladefoged

 

Tisdag den 15 mars 2016
kl.12.00-15.30 (Smörgås från 11:30)
Plats: Konstakademien, Fredsgatan 12
Jakobsgatan 27 C (Hiss), Stockholm

 

I de nordiska länderna pågår en intensiv och engagerande diskussion om hur man ska förhålla sig till det stora antalet människor som är på flykt från krig och ekonomisk misär. Kan vi i Norden dra nytta av av erfarenheter i civilsamhället för att förstå och hantera de utmaningar vi nu står inför? Kan den flyktingkris som är idag jämföras med efterkrigstiden då frivilliga insatser också mobiliserades för krishantering och utveckling? Inte sällan handlade det om bilateralt stöd över gränserna. Välkommen till ett halvdagsseminarium med bland annat filmaren Magnus Gertten, socialpsykolog Lars Dencik, historikern Heléne Lööw och Ulla-Maj Wideroos, tidigare finansminister i Finland.

Moderator är Harald HultqvistSeminariet vänder sig till alla som är engagerade i dagens humana krissituation. Deltagande är gratis (inklusive lunchsmörgås), men vi behöver en anmälan senast 9/3 till nif@nordicwelfare.org

Schema
11.30 – 12.00 Mingel med kaffe och lunchsmörgås
12.00 Välkomsthälsning
Hans Wallmark, ordförande i Svensk-danska kulturfonden samt Guje Sevón, vice ordförande i Svensk-danska kulturfonden
12.10 Presentation av filmen Every face has a name
Magnus Gertten, filmproducent Malmö
12.35 Humanitärt ansvar i det moderna civilsamhället
Lars Dencik professor, Roskilde universitet
12.55 Det finns alltid människor som skor sig på flyktingar –
flyktingsmuggling i ett historiskt perspektiv
Heléne Lööw, docent, Uppsala universitet
13.15 Hur såg det ut för 70 år sedan? Vilka är lärdomarna?
Moderatorledd diskussion med Magnus Gertten, Lars Dencik, Heléne Lööw
och publiken
13.45 – 14.00 Kaffepaus
14.00 Iceland and the refugee debate: Rise of ”the good people”
Thorir Gudmundsson, Röda Korset Island
14.20 Nya nordbor hjälper nyanlända
Salamatu Winningah, styreleder Kvinnenettverket NOOR, Norge
14:40 Civilsamhällets roll i nordisk migrations- och integrationspolitik
Olav S Melin, teol.mag Tankesmedjan Magma, Finland
15:00 Vad kan vi lära och förändra? Sammanfattning och analys
Moderator Harald Hultqvist i avslutande samtal med Ulla-Maj Wideroos,
tidigare finansminister och riksdagsledamot i Finland, nu frivilligarbetare
15:30 Avslut

Seminariet anordnas av Svensk-danska kulturfonden i samarbete med: Kulturfonden för Sverige och Finland, Svensk-isländska samarbetsfonden, Svensk-norska samarbetsfonden, Norden i Fokus, Letterstedska föreningen och Föreningen Norden