Vian Tahir

Latest updates

Aktuellt i Norden
17 October 2015

Vänskap i Norden 

är temat för årets 

Nordiska biblioteksvecka 


I novembermörkret tänds samtidigt tusentals ljus i hela Norden och de baltiska länderna. Då är det för dags för Nordiska biblioteksveckan som hålls 9-15 november 2015. Biblioteksveckan samlar för 19 gången barn, unga och vuxna till världens största högläsningsevenemang. Över 2000 skolor, bibliotek och andra kulturinstitutioner deltar varje år i denna fina tradition. Den gemenskap, inspiration […]

Aktuellt i Norden
15 October 2015

The Nordic Way – Global Crossroads and capability to change

Har Norden förmågan att bli en global framtidsregion? Vilken kapacitet behövs för att möta morgondagens utmaningar? Föreningen Norden lanserade skriften ”The Nordic Way – Global Crossroads and capability to change” på bokmässan i Göteborg fredag 25 september. Artikelförfattarna Tove Lifvendahl, Katrine Marçal, Mats Svegfors, Stefan Edman och Dagfinn Høybråten synar vägval som format den nordiska […]

Aktuellt i Norden

Best of Norden – Nordiska filmer och kulturdebatter

Årets bästa nordiska filmer, möten med filmskapare, kulturbar och samtal den 20–21 oktober. Varmt välkommen att fira det allra bästa inom nordisk kultur! Med anledning av Nordiska rådets priser, som delas ut den 27 oktober i kategorierna film, litteratur, barn- och ungdomslitteratur, musik och miljö, hålls Best of Norden på Kulturhuset Stadsteatern. Under två dagar […]

Aktuellt i Norden
27 August 2015

Fokus för nordiskt funktionshinderssamarbete: mänskliga rättigheter, mångfald och fri rörlighet

Den nordiska välfärdsmodellen bygger på allas lika rätt och möjlighet att delta i samhället. Inkludering av personer som har olika typer av funktionsnedsättning är ett viktigt mål inom det nordiska samarbetet. Nordiska ministerrådet för Social- och hälsopolitik, MR-S, antog en handlingsplan för nordiskt funktionshinderssamarbete i december 2014. Handlingsplanen utvecklades under det isländska ordförandeskapet för NMR […]

Aktuellt i Norden
27 March 2015

Föreningen Nordens årsbok 2015

Margareta – Unionsdrottningen och hennes tid En historisk berättelse av Margareta Skantze I fokus för Drottning Margaretas Historia står drottning Margareta I, skapare av den Nordiska Unionen 1397. Boken bygger de studier som Margareta Skantze, dramatiker och regissör, bedrivit för att synliggöra kvinnornas roll i det medeltida Europa. Hon beskriver hur Norden kristnades och inlemmades i […]

Aktuellt i Norden
13 March 2015

Drottning Margaretas historia – Föreningen Nordens årsbok

Föreningen Norden i Blekinge inbjuder till ett möte med Margareta Skantze, författare till föreningens Nordens årsbok år 2015 onsdag den 18 mars kl 10 i föreningens nya lokaler på Bredgatan 12 i Karlskrona. Drottning Margaretas historia utgör en sammanfattning av Margareta Skantzes mångåriga studier kring Nordens och Europas medeltid, med särskilt fokus på kvinnornas roll. […]

Fred och demokrati
25 June 2014

Strategi för ett interkulturellt samhälle

Föreningen Norden har länge arbetat för fred, öppenhet och demokrati och ser vikten av att skapa ett hållbart samhälle som formas genom gränsöverskridande möten av kulturer. Föreningen Norden skall vara i framkant i frågan om en ny interkulturell identitet och ha svar på hur en allt mer internationell befolkning kan leva tillsammans. Ett interkulturellt förhållningssätt skall bidra till att […]