Allmänt

20 Dec 2018

Co-creation

Starten för kunskapsplattformen inom Integrate NEETs var ett möte i oktober som nu sammanställts och utvärderats. Nästa möte är i mars 2019.

Deltagarna samlas i fem tematiska arbetsgrupper som gemensamt utvecklar metoder och policyrekommendationer kring valda teman. Genom att samla transnationella expertgrupper ökar vi samtidigt samverkan, kunskapsutbytet och stöder den makroregionala utvecklingen. De fem tematiska arbetsgrupperna är resurscenter, entreprenörskap, arbetsmarknadsintegration, civilsamhällets inkludering samt utbildning och träning.

Registrera ert deltagande här!

Projektansvarig
Anastasiia Klonova
Tel: 070-795 29 97
Mejl: [email protected]

 

Aktuellt hos Föreningen Norden