Allmänt, Fred och demokrati, Trygghet och välfärd

22nd februari 2018

Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden: Sveriges ordförandeskap 2018

Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden: Sveriges ordförandeskap 2018

Ett inkluderande, hållbart, innovativt, tryggt och öppet Norden är utgångspunkten när Sverige 2018 tar över ordförandeklubban i Nordiska ministerrådet. Digitalisering löper som en röd tråd genom Sveriges ordförandeskapsprogram.
De nordiska länderna har en stark demokrati- och folkrörelsetradition präglad av jämlikhet, jämställdhet, hållbarhet och samarbete. Det ständigt pågående kunskaps- och kulturutbytet ligger till grund förde nordiska statsministrarnas vision att Norden ska vara världens mest integrerade region.
De nordiska länderna har ett starkt internationellt engagemang och värnar om den europeiska sammanhållningen och ett aktivt FN. De nordiska statsministrarnas initiativ Nordic Solutions to Global Challenges syftar till att sprida de goda nordiska erfarenheterna till resten av världen.

Läs mera om programmet här

Det går också att beställa programmet från oss.  Mejla [email protected]

Föreningen Norden ser fram emot ett intressant år under 2018.

 

Aktuellt hos Föreningen Norden