Allmänt

30 okt 2018

Föreningen Norden i samhället

Föreningen Norden jobbar både inåt och utåt Norden med föreningsutveckling, skolor och bibliotek, men även med samhällsutveckling i stort och därtill knutna olika politikområden.

Föreningen vill underlätta att bo, studera och arbeta i olika länder. Kunna utöva sitt nationella, nordiska och europeiska medborgarskap. Få utöva de fri- och rättigheter och förstå de skyldigheter som är förknippade med medborgarskapen. Gränshinder av olika slag ska minska såsom kunskaper, kulturella, sociala, ekonomiska, juridiska och förvaltningsadministrativa hinder.

Ni kan läsa mer om våra uppdrag och projekt här.

Aktuellt hos Föreningen Norden