Allmänt

22 nov 2019

Föreningen Norden söker en generalsekreterare

Vi söker en god ledare som kan fortsätta utvecklingen av föreningen Norden.

Föreningen verkar för ett ökat nordiskt samarbete som syftar till stärkt demokrati och kunskapsutbyte för en hållbar utveckling i Norden. Verksamheten bedrivs främst i egna lokalavdelningar och genom skolor och bibliotek. För ett ökat nordensamarbete inom EU och i Östersjöregionen, samarbetar föreningen också med civilsamhällets organisationer och med offentlig sektor genom föreningens transnationella uppdrag och projekt. Samarbete mellan systerföreningar i de övriga nordiska länderna sker genom FNF, Föreningarna Nordens Förbund.

Föreningen Norden är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens kansli består av 12-15 personer. Det har till uppgift att bidra till att de mål som fullmäktige och förbundsstyrelsen beslutat om uppfylls. Kansliet har också en viktig funktion för att synliggöra organisationens totala verksamhet.

Läs hela annonsen här – Föreningen Norden söker generalsekreterare

Om du har frågor kan du kontakta förbundsstyrelsens vice ordförande Birgitta Englin på telefon 070 637 13 70.

Ansökningar hanteras löpande. Vi tar enbart emot ansökningar via e-post till [email protected]

Tillträde är den 1 juli 2020.

I denna rekrytering samarbetar vi med RP Sweden.

Aktuellt hos Föreningen Norden