Allmänt

10 jan 2020

Glad påsk till er alla

Föreningen Norden som står för att främja och stärka samarbete inom Norden och gentemot omvärlden har inte bara ett ändamål som betyder allt mer, utan det är också ett faktum att utan samarbete och kulturutveckling i bred betydelse tar sig människor och samhällen långsammare ur den aktuella krisen. Ni betyder alltså mer nu än någonsin.

Jag vet att många av er och undrar hur ni ska agera i dessa tider av smittskydd och förebyggande restriktioner. Följ råd och rekommendationer. Ha kontakt med varandra. Och tillsammans lär vi oss nya tekniska lösningar för att kunna träffas och ha möten. När det väl börjar klinga av är på också aktiva på ett mer personligt plan. Dessutom har vi lärt oss använda lösningar och sätt att bedriva föreningsverksamhet på. Även vänortsutbyten har sannolikt blivit mer digitala, vilket ni kan prata med er kommun om.

För mer information om rådande läge för er medlemmar – läs här.

Ha nu en skön påsk och, som en del av er skriver till mig, ät mycket ägg – ni som kan.

Ta hand om er och era nära och kära. Lova mig det.

Hälsningar


Generalsekre
terare
Bo Andersson
Mobil: 070-221 79 28
Mejl: [email protected]

Aktuellt hos Föreningen Norden