Allmänt

20 Dec 2018

God jul & gott nytt (jubileums) år

Vi tackar för ett år fyllt av nordiska samarbeten, utvecklat vänortsarbete, ”ett norden för alla” under nordens dag, ordförandekonferens och rekord för nordisk litteraturvecka. Nu blickar vi framåt, mot nordens framtid.

Inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet har vi under året arrangerat över 250 aktiviteter och möten, alla med fokus på visionen om ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden – Bo Andersson, generalsekreterare.

2019
23 mars – Nordens dag med firande i Stockholm
26 mars – Jubileumsgala Norge
15 april – Seminarium och galamiddag i Köpenhamn
9 maj – Europadagen
6 juni – Sveriges nationaldag
30 juni – 7 juli – Almedalen
september – Förbundsmöte i FNF med boksläpp
26-29 september – Bokmässa Göteborg
29-31 oktober – Nordiska rådets session
11-17 november – Nordisk litteraturvecka

Aktuellt hos Föreningen Norden