Idélab Norden

De nordiska ländernas hantering av den pågående pandemin har synliggjort behovet av att vidareutveckla och stärka nordiskt samarbete. Föreningen Norden har i över hundra år stärkt och utvecklat nordiskt samarbete. Vi ligger bakom hur det nordiska samarbete ser ut idag med bland annat Nordiska rådet och fri passrörlighet inom Norden.

Resultatet av allas gemensamma ansträngningar märks genom att var tredje svensk har en nära relation i annat nordiskt land. Dessutom är nordiskt näringsliv avgörande för vår ekonomiska trygghet där Norge är vår främsta handlingspartner 2020, Danmark är på fjärde plats och Finland på femte (SCB 2020).

Idélab Norden är plattformen för att vi gemensamt ska kunna arbeta strukturerat och målmedvetet mot Norden som en integrerad region. En region där människor vill leva, arbeta och bo.

Kompetens, erfarenheter och nätverk bakom framgångar

Bakom historiska framgångar ligger visionärt och enträget arbete, men också vår kompetens och organisationsstruktur spelar in.

Föreningen Norden har en central roll inom nordiskt samarbete och binder samman politik, näringsliv, gräsrötter, civilsamhälle och akademi. Vi är dessutom politiskt obunden, något som är viktigt för att hitta lånsikta lösningar.

Föreningen Norden har dessutom lång erfarenhet i att driva komplexa samhällsfrågor och Idélab Norden bygger på strukturerade arbetsmetoder som vi framgångsrikt arbetet med både i EU- och Östersjösamarbetet.

Det finns folkligt engagemang och politisk vilja

Med Idélab Norden samlar vi folkets engagemang, där 8 av 10 säger sig vilja öka det nordiska samarbetet. Frågan ligger dessutom högt på den politiska agendan och ett förslag som debatterats i riksdagen är behovet av en handlingsplan (210316).

Tiden att vi samlar våra krafter är rätt – under 2023 har Sverige ordförandeskap i Nordiska rådet. Det är dags för oss att konkretisera viljan till nordiskt samarbetet med mål om en integrerad och hållbar region.

Idélab Norden omfamnar stora och små samhällsfrågor

Vår erfarenhet är att samarbeten som involverar olika perspektiv är en del av lösningen på utmaningar som sträcker sig över gränsen för lokal, regional och nationell verksamhet. På det här sättet vill vi utveckla och förnya det nordiska samarbetet.

Alla idéer är välkomna – stora som små – kring hur Norden genom samarbete kan bli en bättre region för människor att bo, leva och arbeta i.

Vi välkomnar även existerande idéer som behöver vidareutvecklas.

Vi välkomnar samhällets alla sektorer, såväl som från privatpersoner och akademin att delta i Idélab Norden, kring nya eller befintliga idéer som utvecklar Norden.

I denna första testomgång av Idélab Norden efterlyser vi idéer på följande tematik:

a) Ett demokratiskt Norden – att skapa delaktighet som leder till ägarskap och ansvar.

b) Hållbar framtid i Norden – ett social, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Norden.

c) Samarbete inom och mellan det officiella och ideella Norden – arbetssätt som inkluderar aktörer från olika sektorer över nationsgränserna som vill verka tillsammans.

d) Stärkt nordiskt samarbete över generations- och nationsgränser – genom kompetensförsörjning och generationsväxling.

Just nu håller vi på att gå igenom inkomna idéer. Vi återkommer med en uppdatering om hur vi går vidare till hösten 2021.