5. Exempel på en idé

Här kommer ett exempel på hur ett idé kan presenteras till Idélab Norden. Exemplet kommer från vårt eget arbete med att bygga en europeisk kunskapsplattform för att integrera unga som varken arbetar eller studerar. Integrate Neets genomfördes inom EU:s strategi för Östersjöregionen, där länder som ligger geografiskt nära varandra samarbetar kring konkreta utmaningar för att hitta lösningar och förbättra vardagslivet för medborgarna. Mer information kunskapsplattformen och dess genomförande hittar du här.

Varför?

I Sverige finns närmare 150 000 unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Utbildningsmöjligheter är inte tillräckligt attraktiva eller anpassade för denna målgrupp. Myndigheter och utbildningsinstitutioner måste bättre brygga över utbildning och sysselsättning genom att klargöra roller och ansvarsområden i det befintliga stödsystemet. Det finns ett behov av att förbättra samordningen av tjänster kring ungdomar och tillhandahålla en mer omfattande tjänst och därigenom göra den mer effektiv.

Hur?

Genom överföring av en befintlig modell från Danmark som syftar till att samordna kommunikation och aktiviteter mellan ungdomar och myndigheter. Skapa en beskrivning av det välfungerande systemet i Danmark. Analysera och anpassa det till olika nationella och regionala sammanhang. Inleda dialog med intressenter. Ordna ett nätverksmöte.

Vad?

Utveckla en ny yrkesroll som ungdomsrådgivare, inspirerad av det danska systemet för ”kommunal ungdomsinsats”. Ungdomsrådgivaren är en dedikerad kontaktperson som samordnar både tjänsterna och åtgärderna, och stöder institutioner runt den enskilda unga personen som varken arbetar eller studerar. Ungdomsrådgivaren säkerställer att ungdomen får det stöd som behövs.