Aktuellt i Norden

Latest updates

Aktuellt i Norden
7 September 2021

Pressmeddelande: Nationellt hälsoarbete ska få friskare elever och bättre betyg

Nu ska eleverna på sex olika skolor i Sverige få verktyg att själva lyfta sina betyg – genom bättre hälsa. I ett projekt som Föreningen Norden håller i kommer eleverna att få planera aktiviteter inom nio områden som ska förbättra deras hälsa och genom det också ge bättre skolresultat. Arbetsmodellen som föreningen Norden tagit fram […]

Aktuellt i Norden
16 August 2021

Workshops om demokratins utmaningar i Boden

Som ett led i vårt åtagande i Demokratideklarationen bjuder vi in till två generationsöverskridande workshoppar med tema Demokratins utmaningar nu och då. För varje ny generation ställs nya frågor om den tid vi lever i och dess styrelseskick. Det betyder i praktiken att demokratin måste erövras av varje ny generation. För hundra år sedan infördes […]

Aktuellt i Norden
2 July 2021

Nordiskt samarbete under Almedalsveckan 2021

Almedalsveckan genomförs som ett i huvudsak digitalt arrangemang mellan 4-7 juli. Almedalsveckan, en av de viktigaste mötesplatserna för samtal om demokrati, politik och samhällsfrågor, blir i år ett annorlunda arrangemang och sänds digitalt över fyra dagar. Närmare 400 arrangörer kommer att delta och årets officiella progam bjuder på över 700 evenemang. Norden och nordiskt samarbete […]