Allmänt

15 jan 2020

Konferens för dig som arbetar med UVAS

Arbetar du med unga som varken arbetar eller studerar och vill stärka både din kompetens och ditt nätverk i regionen?

Vi ger dig möjligheten att delta i utvecklingen av transnationella samverkansprojekt. Anmäl dig till Stockholm Joint Session den 4 mars 2020 i Stockholm.  Temat för dagen är “Transnational collaboratives strengthening the capacity to support Youth NEET”. En av talarna är Renate Minas, docent i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete, Stockholm universitet.

Kunskapsplattformen Integrate NEETs samlar aktörer från offentlig, privat och ideell sektor som arbetar med UVAS runtom i Östersjöregionen inom ramen för School to Work i EU:s Östersjöstrategi.

Läs mer om projektet Integrate NEETs här.

Kontakt:

Projektledare Integrate NEETs
Felix Schartner
Tel: 073-393 34 14
Mejl: [email protected]

 

Aktuellt hos Föreningen Norden