Företagsamma Unga Nordbor

I januari 2012 startade Föreningen Nordens projekt Företagsamma unga nordbor (FUN). Projektet finansieras av utrikesdepartementet och har jobbat i snart tre år för att uppmuntra och möjliggöra att unga kan vara aktiva inom Kulturella och Kreativa Näringar, KKN. Inom det ryms en hel rad olika branscher bland annat arkitektur, design, film och foto, gaming, konst, litteratur, media, mode, musik, scenkonst, turism och besöksnäring.

Företagsamma unga Nordbor är till för dem som har en idé och vill utveckla den. Oavsett om det handlar om att engagera sig i en kulturförening, studera till det hen vill göra eller starta och driva eget företag.

FUN har under dem här tre åren arrangerat bland annat workshops för att hjälpa till med idéförbättring och ge tips om finansieringsmöjligheter. De har även hjälpt till med kontakter och nätverk och de har tagit fram verktyg och hjälpmedel som de unga kan ladda ner. För kommun, näringsliv och föreningar har FUN skapat plattformar där de kan mötas och diskutera dessa frågor och hur de kan samarbeta kring dem. De delar även med sig av goda exempel från andra kommuner och verktyg för hur de kan jobba framöver.

Projektet är avslutat.