Dokument fullmäktige

Föreningen Nordens ordinarie fullmäktigemöte år 2020 hålls för första gången digitalt.

Kort om årets fullmäktige

Mot bakgrund av den nya samhällssituation som Coronaviruset har fört med sig med både mötesrestriktioner och riktlinjer om social distansering kommer vi att genomföra ett ordinarie fullmäktige samt ett extra fullmäktige i digital form.

I juni genomfördes föreningens ordinarie fullmäktige via mötesverktyget Zoom. De ärenden som inte behandlades i juni kommer att behandlas på extra fullmäktige 19 september, 2020.

Då förbundsstyrelsen vill möjliggöra en levande och närvarande diskussion kompletteras extra fullmäktige med det nya mötesverktyget VoteIT. Även denna gång bjuder vi in till ett förmöte, tisdag den 8 september kl. 17:00-19:00. Förmötet kommer att ske via Zoom och erbjuder ett tillfälle för er att testa VoteIT och dess funktioner, ställa tekniska frågor samt frågor om arbetsordning och mötets genomförande. Mer information om VoteIT kommer i samband med handlingarna. Förmötet ger också tillfälle för de som har författat bilagorna till extra fullmäktige att anföra dem.

Kallelsen är utskickad i enlighet med stadgarna och handlingarna finns tillgängliga här samt skickas till ombud, minst tre veckor innan mötet.

Kallelse extra fullmäktige 19 september, 2020
Dagordning, extra fullmäktige 19 september 2020

Handlingar

Bilaga 1. Fördelning av distriktsombud
Bilaga 2. Arbetsordning fullmäktige 2020
Bilaga 3. Norden tillsammans – Riktlinjer 2021-2022
Bilaga 4. Inkomna motioner och förbundsstyrelsens utlåtanden
Bilaga 5. Förslag om gemensam avgift för enskilda medlemmar
Bilaga 6. Finansiering och rapportering

Övrigt

Protokoll. ordinarie fullmäktige 13 juni, 2020
Verksamhetsberättelse 2018-2019 i korthet
Manual Zoom
Hur VoteIT fungerar
Informationsbrev med schema och tips
Bra att tänka på inför och under mötet Tips och Trix

 

Organisationssekreterare
Sovran Martet
Tel:070-970 84 49
Mejl: [email protected]

Bli medlem

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 10 000 enskilda medlemmar i Sveriges cirka 100 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 600 skol- och biblioteksmedlemmar.

Bli medlem