Dokument fullmäktige

Föreningen Nordens ordinarie fullmäktigemöte år 2020 hålls för första gången digitalt den 13 juni.

Kort om årets fullmäktige

Mot bakgrund av den nya samhällssituation som Coronaviruset har fört med sig med både mötesrestriktioner och riktlinjer om social distansering kommer vi att genomföra ett ordinarie fullmäktige samt ett extra fullmäktige, varav första mötet är i digital form.

Den 13 juni kl. 12:00-17:00 genomför vi ordinarie fullmäktige. Mötet arrangeras via mötesverktyget Zoom. De ärenden som inte behandlas i juni kommer att behandlas på ett extra fullmäktige, som planeras att genomföras tidig höst 2020. Då fullmäktige aldrig tidigare genomförts digitalt på det här sättet bjuder vi in till ett förmöte torsdagen den 4 juni kl 17:00-19:00 för delegater, förbundsstyrelse med flera.

– Det som kommer upp på extra fullmäktige i höst är de frågor som är av den betydelsen att det kräver en levande och närvarande diskussion. Av respekt för demokratin i föreningen är motioner, mål och riktlinjer frågor där medlemmarnas debatt och fysiska närvaro är önskvärd, säger förbundsordförande Berit Andnor Bylund.

Handlingar 2020

Dagordning, fullmäktige 13 juni 2020
Protokoll, fullmäktige 13 juni 2020

Bilaga 1 – Fördelning av distriktsombud
Bilaga 2 – Arbetsordning fullmäktige 2020
Bilaga 3 – Verksamhetsberättelse 2018
Bilaga 4 – Verksamhetsberättelse 2019
Bilaga 5 – Årsredovisning och Revisionsberättelse 2018
Bilaga 6 – Årsredovisning och Revisionsberättelse 2019
Bilaga 7 – Norden Tillsammans, Riktlinjer 2021-2022
Bilaga 8 – Inkomna motioner och förbundsstyrelsens utlåtanden
Bilaga 9 – Förslag till stadgeändringar
Bilaga 10 – Angående gemensam medlemsavgift
Bilaga 11 – Finansiering och rapportering
Bilaga 12 – Valberedningens förslag 2020
Bilaga 13 – Uttalande om det nordiska samarbetet

Övrigt

Kallelse till fullmäktige 2020
Verksamhetsberättelse 2018-2019 i korthet
Informationsbrev med schema och tips
Manual Zoom

 

Organisationssekreterare
Sovran Martet
Tel:070-970 84 49
Mejl: [email protected]

Bli medlem

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 10 000 enskilda medlemmar i Sveriges cirka 100 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 600 skol- och biblioteksmedlemmar.

Bli medlem