Dokument fullmäktige

Föreningen Nordens fullmäktigemöte för 2018 hölls på Biskops Arnö folkhögskola 9-10 juni. Nästa fullmäktigemöte hålls 2020.

Handlingar 2018

Dagordning föreningen Norden fullmäktige 2018
Bilaga 1 Fördelning av distriktsombud och ombud från FNUF
Bilaga 2 Förslag till arbetsordning fullmäktige 2018
Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 2016
Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 2017
Bilaga 4 Inriktningsdokument redaktionskommittén 2016
Bilaga 5 Årsredovisning 2016
Bilaga 5 Årsredovisning 2017
Bilaga 6 Revisionsberättelse 2016, 2017
Bilaga 7 Preliminär budget och riktlinjer för verksamheten 2019-2020
Bilaga 8 Inkomna motioner
Bilaga 9 Förslag till stadgeändringar
Bilaga 10 Valberedningens förslag

 

Fullmäktige 2020

Ombud distrikt

Kontakt

 

Organisationssekreterare
Sovran Martet
Tel:070-970 84 49
Mejl: [email protected]

Bli medlem

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 10 000 enskilda medlemmar i Sveriges cirka 100 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 600 skol- och biblioteksmedlemmar.

Bli medlem