Digitala verktyg

Här kan du hitta en guide för digitala årsmöten. Guiden har tagits fram av Lars Erik Larsson från Studieförbundet Vuxenskola (SV) och presenterades i samband med ett digitalt informationsmöte för lokalavdelningarna den 27 januari 2021.

Ladda ned PowerPoint-presentationen här: Lilla digitala mötesskolan