Mallar och lathundar

På denna sida kan du som är verksam inom Föreningen Norden ladda ner färdiga mallar och hitta lathundar för våra medlemssystem. Vissa av mallarna är exempel som visar hur du använder profilen när du skapar eget material, andra är klara mallar. Vi hoppas att det här gör det enkelt att själv skapa material eller snabbt få ner original för att skicka till tryckeri. Logotyp och grafisk manual hittar du här.

Lathundar

Lathund till lokala hemsidor

Hjälpfilmer till lokala hemsidor

Lathund till medlemsregistret KomMed

Lathund för notiser och artiklar i Nordens tidning

Grupputskick med mejl manual

Årshjul

Zoom

 

Mallar

Frågesport

Förslag – Brev till kommunen om flaggning 2020

Manual – Medlemsrekrytering 2020

PowerPoint mall

Visitkort med logotyp

Brevmall med logotyp

Affisch med logotyp

Framsida med logotyp

Utskick eller annons med logotyp

Beachflagga Föreningen Norden

Mall för rollup (indesign)

Mall för rollup (PDF) med Föreningen  Norden text

 

Stadgar

Normalstadgar för avdelning 2018 (reviderade enligt fullmäktigebeslut 2018)

Normalstadgar för distrikt 2014

Förslag till riktlinjer 2021-22

 

Information om GDPR och hur vi hanterar personuppgifter hittar du här!