Vänort 3.0

Vänortsarbetet skapar ökad förståelse mellan folk, ger bistånd och hjälper freden i norden. Idag finns det ett stort samarbete mellan kommunerna i norden. Samarbetet förenar städer och kommuner inom hela norden med varandra och erbjuder täta kontakter mellan myndigheter och kommuninvånare.

Genom att bilda ett internationellt förhållande och ett internationellt utbyte bland länderna i Norden vill man skapa vänskap och förståelse. I praktiken betyder det här att länderna i Norden samarbetar över gränserna på många olika områden, som bättre demokrati, ökad frihandel, ökad frihet och rörlighet mellan länderna och en fungerande arbets- och studiemarknad.

Vänortsarbetet knyts till lokala och regionala nätverk och innebär att föreningar, företag, kommuner, landsting och olika regionala förbund jobbar tillsammans. Föreningen Nordens lokalavdelningar har för det mesta tagit initiativet till vänortsförbindelserna.

 

 

Bli medlem

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 7 500 medlemmar i Sveriges cirka 80 lokalavdelningar. Utöver det har vi 60 samverkande medlemmar och 600 skol- och biblioteksmedlemmar.

Bli medlem