Om medlemskapet

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 10 000 enskilda medlemmar i Sveriges cirka 100 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 600 skol- och biblioteksmedlemmar.

Medlemskapet i en lokalavdelning kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör.

Här kan du registrera dig som medlem.

Som medlem får du förmåner och rabatter hos bland annat Nordens Folkhögskola Biskops-Arnös vandrarhem under sommaren och på hotellkedjan Nordic Choice.

Medlemmar får även:

  • Erbjudanden om att delta i lokalavdelningarnas kulturarrangemang, resor och lära sig mer om Norden och nordiskt samarbete
  • Nordens Tidning som utkommer fyra gånger per år
  • Köpa Nordens årsbok och annan nordisk litteratur till medlemspris

Familjemedlemskap

Om någon i ditt hushåll är medlem i Föreningen Norden kan du bli så kallad familjemedlem. Du får inga egna utskick och inte heller tidningen men har annars samma förmåner som andra medlemmar.

Familjemedlemskap kostar 25 kronor första året och sedan bestäms den av lokalavdelningen som du tillhör.

Samverkande medlemmar

Organisationer och företag eller andra juridiska personer som samarbetar med Föreningen Norden centralt kan blir samverkande medlemmar. Våra samverkande medlemmar arbetar ofta med ett nordisk fokus på olika sätt och vill därför stödja föreningen. Samverkande medlemmar får Nordens Tidning och annan information om Norden och det nordiska samarbetet.

Små organisationer 500 kr/år och stora 1000 kr/år

Bli medlem

Nordiskt utbildningsnätverk/Skolmedlemskap

Som medlem i Föreningen Norden har skolan eller utbildningsförvaltningen (UF) dubbelt medlemskap. Skolan eller UF blir medlem ansluten till vår lokalavdelning i den kommun där den finns och även i ett nationellt utbildningsnätverk. Att vara en del av utbildningsnätverket betyder att ni får Nordens tidning och Nordisk tidskrift fyra gånger per år samt ett digitalt nyhetsbrev med nordisk information. Föreningen Norden koordinerar även och bjuder in sina medlemmar till fortbildningar, seminarier och workshops ofta i samarbete med andra aktörer. Denna information hittar ni löpande här på vår hemsida. Utöver det finns det möjlighet att söka Nordiska lärarstipendier för utbyte med de övriga nordiska länderna, för deltagande i nordiska vänskapsklasser genom Norden i Skolan samt samarbete med Nordiska språkkoordinationen.

Medlemskap hos oss innebär också att vi hjälper till med att underlätta kontakter, främja kommunikation, sprida kunskap samt med koordination. Skolmedlemskapet är gratis men prenumerationen på Nordens tidning kostar 125 kr om ni vill ha den utskickad postalt.

För att bli medlem hos Föreningen Norden, ange om skolan är:

  • Förskola
  • Klass F-6
  • Klass 7-9/gymnasium/folkhögskola
  • Högskola/yrkeshögskola

Bli medlem

Biblioteksmedlemskap

Även bibliotek kan vara medlemmar anslutna till våra lokalavdelningar i den kommun som vi finns. Som biblioteksmedlem får man varje år fyra nummer per av Nordens tidning, Nordisk tidskrift och ett digitalt nyhetsbrev med nordisk information, samt ett paket en gång per år som innehåller ett urval av nordiska publikationer och litteratur.  Vi koordinerar även och bjuder våra medlemmar in till fortbildningar, seminarier och workshops, ofta ihop med andra aktörer. Att vara biblioteksmedlem hos oss innebär också att ni kan delta i olika projekt t.ex. Nordiska författarbesök, samt delta i Litteraturmånaden i November, Nordiska biblioteksveckan och Kulturmånaden i mars.

Biblioteksmedlemskap 2020 kostar 299 kr.

Bli medlem

Föreningen Nordens ungdomsförbund

Föreningen Nordens ungdomsförbund eller FNUF, är föreningens fristående ungdomsförbund.

Stödjande medlemmar/Intresseorganisationer

Juridiska personer och företag kan ansluta sig direkt till lokalavdelning och distriksorganisationer. Våra samverkande medlemmar arbetar ofta med ett nordisk fokus på olika sätt och vill därför stödja föreningen. Medlemsavgiften bestäms lokalt och kan variera. Kontakta din lokalavdelning för att bli medlem.

Norden webb

För dig som gillar Norden utanför det geografiska området Norden erbjuder vi dig ett medlemskap i vår webbförening. Det kostar ingenting att registrera sig och är öppet för alla som delar föreningens ändamål och värdegrund, du gör det under fliken ”bli medlem”.

Som medlem får du tillgång till allt digitalt. Med bara några klick får du tillgång till Nordens Tidning, Nordens tidskrift, nyhetsbrev och erbjudanden om seminarier och resor arrangerade av föreningens kansli i Stockholm. Det ger inte inträde på andra lokalavdelningars arrangemang om det inte framgår tydligt.

 

Bli medlem

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 10 000 enskilda medlemmar i Sveriges cirka 100 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 600 skol- och biblioteksmedlemmar.

Bli medlem