Norden i bio – REClimate

Norden i bio är Föreningen Nordens onlinebaserade undervisningsmaterial för 14-19 åriga elever som vill arbeta med film och sociala medier. Undervisningen har tre huvudspår: film, klimat och nordiska språk.

Som läraren kan du själv bestämma hur du använder materialet, antingen kan du fokusera på ett spår eller sammanfläta alla tre. Lärarhandledning finns på www.nordenibio.org

Syftet med uppdraget är att öka elevernas kunskap om Norden och klimatet men även få eleverna att påverka andra nordiska ungdomar kring ett klimatbudskap de själva valt och samtidigt stärka den nordiska språkförståelsen.

Projektet genomförs av Föreningarna Nordens Förbund (FNF) och stöds av bland annat Nordiska Ministerrådet (Nordplus Språk) och de tre skandinaviska filminstituten.