The Nordic Way

Har Norden förmågan att bli en global framtidsregion? Vilken kapacitet behövs för att möta morgondagens utmaningar? Föreningen Norden lanserade skriften ”The Nordic Way – Global Crossroads and capability to change” på bokmässan i Göteborg under hösten 2017.

Artikelförfattarna Tove Lifvendahl, Katrine Marçal, Mats Svegfors, Stefan Edman och Dagfinn Høybråten synar vägval som format den nordiska modellen och stakar ut möjliga vägval för att bemöta framtidens utmaningar.

Tove Lifvendahl ifrågasätter bristen på nordisk nyfikenhet mot resten av världen, med tanke på att morgondagens konkurrensförmåga återfinns i kapaciteten att utveckla humankapitalet. Katrine Marçal diskuterar kring varför världens mest familjevänliga arbetsmarknad inte med automatik också blivit den mest kvinnovänliga. Norden har en hög andel yrkesarbetande kvinnor men inkomstklyftor och glastak består.

Mats Svegfors diskuterar huruvida social tillit som tidigare utgjort nyckel till Nordens framsteg istället kan bli morgondagens hinder när arbetsmarknaden och individer internationaliseras i allt högre grad. Stark tillit till gårdagens institutioner kan riskera att bli en konserverande istället för en pådrivande faktor.

Stefan Edman beskriver hur Norden nu har möjlighet och kapacitet att ta täten i en grön cirkulär omställning för miljön, och Dagfinn Høybråtens inlägg betonar att den nordiska regionen idag har bättre förutsättningar än de flesta andra att lyckas med de reformer som globaliseringen leder till – så länge de nordiska länderna rör sig framåt tillsammans.

The Nordic Way (svensk version)

The Nordic Way (english version)

Studiecirkel The Nordic Way (svensk version)

Studiecirkel The Nordic Way (english version)