norden litteratur

Allmänt

2 nov 2020

Nordisk högläsningsmagi – i hela världen 9-15 november

Varje år i november sänks mörkret över de nordiska länderna. I denna mörka tid bjuder Nordisk litteraturvecka in barn, unga och vuxna till att tända ett ljus och samlas kring den nordiska litteraturen.

Kärnan i Nordisk litteraturvecka är de tusentals eldsjälar som arrangerar Kura Gryning och Kura Skymning. De lokala arrangemangen skapar tillsammans Nordens största högläsningsevenemang. Känslan av att tusentals andra läser och lyssnar på den samma litteratur är en magi som är svår att sätta ord på!

Varje år väljs ett nytt tema och tre högläsningsböcker som återspeglar temat. Årets tema är ”Norden i Världen” och högläsningsböckerna gnistrar av liv, samtidigt som de ställer djupa frågor – om liv och död, om privilegier, rättigheter och ansvar i världen. Böckerna ställer individen mot helheten och beskriver mänskliga egenskaper som på samma gång både förenar och gör oss olika varandra.

Vi uppmanar alla att följa de råd och riktlinjer som myndigheterna ger ut vid arrangemang och att arrangörerna utnyttjar de digitala verktyg som finns till hands. Kanske ordnar din förening en live-stream på sociala medier i höst? Eller bjuder in till en virtuell träff över Zoom?

På grund av Covid 19 får vi vara lite extra försiktiga och uppfinningsrika när vi håller högläsningstillfällena. Några tips:
  • Utomhus i facklornas sken, vilken stämning det kan bli och ni kan hålla avstånd.
  • Digitalt på olika sätt, det kan vara väldigt stämningsfullt om alla sitter i mörka rum med ett elljus vid datorn och lyssnar på högläsningen-
  • Man behöver inte vara många som sitter och lyssnar för att få till stämningen. Sätt er med personer som ni annars träffar och läs tillsammans.

Vill du skapa ett högläsningsarrangemang i år? Nordisk litteraturvecka äger rum den 9–15 november 2020 och deltagandet är gratis! Läs mer och registrera ert bibliotek eller skola.

Text: Anna Berg, tidigare projektledare Nordisk litteraturvecka

Kontakt Sverige:


Organisationsutvecklare

Julia Brink
Tel: 070-892 32 48
Mejl: [email protected]

Aktuellt hos Föreningen Norden