Engagera dig för Norden

Hej och välkommen att bli medlem i Föreningen Norden!

Hos oss är du i gott sällskap med omkring 7500 andra personer som också är medlemmar. Det finns olika anledning till att bli medlem – antingen för att du vill delta i de aktiviteter som våra 80 lokalföreningar runt om i Sverige ansvarar för. Det går också bra att bli medlem i syfte att stötta oss vårt viktiga arbete att utveckla nordiskt samarbete och öka kännedom om Norden och nyttan och värdet av nordiskt samarbete.

Förutom enskilda medlemmar erbjuder vi även medlemsskap till organisationer och företag. Idag har vi omkring 60 samverkande medlemmar och 400 skol- och biblioteksmedlemmar.

Utöver det har vi även ca 60 partners och stödjande medlemmar i lokalavdelningarna.