Samverkande medlem

Jag vill ansluta mig till Föreningen Norden som:

Kontaktuppgifter

Faktureringsuppgifter

Genom att anmäla mig som medlem i föreningen Norden, samtycker jag till att få nyhetsuppdateringar och annan information från föreningen. Föreningen Norden ger inte uppgifterna vidare till tredje part. Du kan när som helst kontakta [email protected] och begära att uppgifterna raderas.

Genom att underteckna detta samtycker jag att föreningen Norden behandlar mina personuppgifter och annan information utifrån föreningen Nordens personuppgiftspolicy. Läs policyn på vår hemsida.

Föreningen Norden kommer att på eget eller på den undertecknades initiativ rätta eventuellt felaktiga uppgifter.