Nordiska Författarbesök

Nordiska författare med särskild fokus på de nominerade för Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris turnerar i hela Norden under vår och vårterminen 2018 för att besöka skolelever mellan 10-16 år.

Genom projektet Nordiska Författarbesök vill vi ge elever och lärare ett personligt möte med författare och på detta sätt göra den nordiska litteraturen levande och inspirerande.

Vi vill också stimulera den nordiska språkförståelsen och ge elever möjlighet att höra ett annat nordiskt språk. Genom samtal och personlig kontakt med författare inspireras ungas läs- och skrivlust och skolorna har möjlighet att få ett intressant inslag i undervisningen.

Nordiska författarbesök arrangeras av Föreningarna Norden i alla nordiska länder. Nordiska författarbesök finansieras av Nordens Hus i Reykjavik/Nordiska Ministerrådet.

Mer information om Nordiska författarbesök hittar ni här.

forfatterbesog-norge-2013_bg